ANTALLET AF BæLTEFIKSERINGER I PSYKIATRIEN ER STEGET

For første gang i ti år stiger antallet af psykisk syge, som bliver fastspændt med bælter.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022 lå antallet af bæltefikseringer på 4212. Antallet steg til 4722 i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Generalsekretær i Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen er nedslået over udviklingen.

- Når antallet af bæltefikseringer stiger, er det fordi, at situationen i psykiatrien er alvorlig. Der er ingen sammenhæng mellem den mængde ressourcer, psykiatrien har til rådighed, og antallet af patienter, som har brug for hjælp.

Jane Alrø Sørensen mener, at der er brug for, at psykiatrien tilføres mere økonomi.

Det skal sikre, at der rekrutteres mere personale, og at der vil være mere tid til den enkelte patient.

Derudover vil flere penge til psykiatrien også betyde, at personalet kan uddannes bedre og opnå kompetencer, som kan være med til at forhindre tvang, siger generalsekretæren.

- Det er meget indgribende i din personlige autonomi at blive bæltefikseret. Man bliver berøvet muligheden for at kunne bevæge sig. Vi ved, at mange oplever det som traumatiserende og som utrolig ubehageligt.

Jane Alrø Sørensen tilføjer, at mange tager oplevelserne fra bæltefiksering med sig senere i livet.

I regeringens tiårsplan for psykiatrien står der, at "anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes i løbet af de næste ti år".

- Med inddragelse af Danske Regioner, relevante eksperter, patient- og pårørendeorganisationer skal Sundhedsstyrelsen undersøge muligheden for alternative, mindre indgribende tvangsformer, som kan medvirke til at forebygge yderligere brug af tvang, står der i tiårsplanen.

Her fremgår det også, at "grundlaget for, hvornår tvang kan iværksættes, ikke lempes, og at eventuelle nye tvangsformer, der skal kunne tages i brug inden for den eksisterende økonomiske ramme, ikke må føre til et generelt øget omfang af tvang".

- Jeg synes, at det er meget påfaldende, at vi i en lang række år har haft fokus på tvang, men at det ikke er lykkes os at mindske brugen af tvang, og at det nu går den forkerte vej i brugen af bælter, siger Jane Alrø Sørensen.

Hun tilføjer, at der bør tages "mere grundlæggende fat i psykiatrien i stedet for blot at tilføre lidt ressourcer hist og pist for at nedbringe tvang".

Danmark er flere gange blevet kritiseret for at bruge bæltefikseringer i psykiatrien og fængsler - blandt andet af Europarådets Torturkomité.

/ritzau/

2023-11-20T14:13:31Z dg43tfdfdgfd